Ile odszkodowania można otrzymać za wycinkę drzew?

Ocena
0.00

Obowiązujące przepisy dają możliwość wycinania drzew rosnących na prywatnych posesjach, o ile nie wiąże się to z wykonywaniem działalności gospodarczej. Osoby fizyczne w większości przypadków mogą więc usuwać drzewa bez większych ograniczeń. Co innego, gdy tę czynność ma wykonać podmiot gospodarczy. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy wycinka ma obejmować roślinność znajdującą się na terenie innego właściciela, w grę może wchodzić odszkodowanie.

Kiedy może dojść do wycinki na cudzej działce?

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z cudzej posesji może zostać złożony przez podmiot gospodarczy mający w tym interes prawny. W grę wchodzi m.in. zabezpieczenie przed ryzykiem zerwania linii przesyłowych, a także trakcji znajdującej się wzdłuż szklaków kolejowych. Najczęściej z możliwości takich korzystają więc przedsiębiorstwa zajmujące się sieciami elektroenergetycznymi, a także obsługujące zarządcę infrastruktury kolejowej. O ile firmy tego typu mogą wystąpić o pozwolenie na wycinkę, to właścicielowi zadrzewionej parceli przysługuje z tego tytułu odszkodowanie za wycinkę. W Gdańsku sprawami tego rodzaju zajmuje się Pracownia Projektowa Magdaleny Loose, specjalizująca się w szeroko rozumianej architekturze krajobrazu i formalnej obsłudze, związanych z nim formalności.

Jak można uzyskać odszkodowanie za wycinkę?

Podstawą do uzyskania odszkodowania za wycinkę drzew z posesji są zapisy Ustawy o ochronie przyrody. Stwierdzają one, że odszkodowanie może być dobrowolnie ustalone na mocy porozumienia między stronami, a więc właścicielem nieruchomości oraz przedsiębiorstwem przesyłowym. W sytuacji, gdy w ciągu 30 dni umowa nie zostanie zawarta, wysokość odszkodowania ustala organ wydający zezwolenie na wycinkę drzew, przy zastosowaniu przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie dotyczącym odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Warto pamiętać, że w grę wchodzi również uzyskanie odszkodowania za udostępnienia nieruchomości, a także odszkodowanie z tytułu szkód, które powstały w trakcie wykonywanych robót. Wysokość otrzymanych kwot odpowiada wartości poniesionych strat. Może również wiązać się ze zrekompensowaniem zmniejszenia wartości nieruchomości. Pracownia Projektowa Magdaleny Loose specjalizuje się w obsłudze spraw tego typu.

Kategoria: Biznes i finanse
Data dodania:
Oceń Artykuł
Tagi
Komentarze
0

Brak komentarzy

Dodaj Komentarz
Artykuły z tej kategorii